18 abr. 2017

CONSTRUINDO EN TRES DIMENSIÓNS

 
 O pensamento egocéntrico e sincrético provoca unha serie de efectos a hora de percibir o espacio:

- Só perciben un espacio acorde coas suas propias DIMENSIÓNS, IMAXINACIÓN e INTERESE.

- Percibe o espacio tal e como o pensa e non como o ve.

- Dificultade de lateralización. O espacio  dividese en catro partes:

            diante,  detrás, dereita e esquerda.