18 nov. 2017

COÑECEMOS A NOSA CONTORNA MÁIS PRÓXIMA

       

UNHA MAN DE PINTURA Á NOSA CASIÑA

Un traballo en cooperativo en equipo e 100% funcional.

XOGOS PSICOMOTRICES

Nestas idades é fonte de aprendizaxe: a manipulación, o movimiento e aprender a organizar de forma hábil a información sensorial. Adquiriendo as primeiras nocións do eu ,do espazo ,do tempo e a idea de causalidade. 

 Según Ajuriaguerra, etapas psicomotrices :

 1a- Ata os 3 anos:

Nivel do corpo vivenciado. Non existe diferencia entre o afectivo e o cognitivo. Danse dous procesos fundamentais para a maduración das crianzas:a marcha e a linguaxe.


2a- De 3 a 7 anos

Nivel de discriminación perceptiva. Tres apartados:

  •  Perfeccionamiento da motricidade global.

  •  Evolución da percepción do propio cuerpo.

  •  Acceso ao espazo orientado.


    A partires dos 7 anos ata os 12:


    Nivel da representación mental do propio corpo . Evolución 
    da intelixencia, interpretación neuroafectiva e estructuración espacio-temporal. 

.12 nov. 2017

MEDIMONOS E PESAMONOS

 Desenvolvemos A Nosa competencia matemática con actividades funcionais , útiles na vida diaria e que axudanos a coñecernos , así como a elaborar o noso esquema corporal a partir do Coñecemento do noso corpo.