21 mar. 2017

UN UNIVERSO Á NOSA MEDIDA

Traballar todos e todas xuntas por conseguir un mesmo obxectivo denominase traballo cooperativo, estando o NÓS diante do EU.
O traballo cooperativo:
 • Desenrola actitudes positivas cara ao aprendizaxe.
 • Promove interaccións.
 • Aumenta a motivación e a autoestima.
 • Desenrola habilidades interpersonais e estratexias para resolver conflictos.
 • Promove  o respecto polos outros.
 • Fortalece a habilidade para opinar e escoitar.
 • Desenrola  a tolerancia, a flexibilidade e a apertura cara aos demáis.
 • Ensina a compartir responsabilidades.
 • Desenrola o compromiso cara aos demáis.
 • Ensina  a organizarse e dividir  tarefas.
 • Axuda a que desaparezcan os estereotipos e den valor ás diferencias.
 • Brinda o espazo para superar as dificultades nun ambiente de compañerismo e confianza.
 • Potencia talentos ao favorecer o traballo en grupo.
O proceso de cooperación é intensivo e envolve  varias estratexias creativas

No hay comentarios:

Publicar un comentario